Regulamin

1. Zawarcie umowy.


Katalog produktów na stronie www.sklep.zaczarowane-wnetrze.pl stanowi informację handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zamówienie złożone w sklep.zaczarowane-wnetrze.pl wymaga potwierdzenia ze strony sklepu Zaczarowane Wnętrze (przez e-mail) w celu weryfikacji poprawności danych teleadresowych oraz informacji o wartość zamówienia, terminie realizacji i kosztach dostawy. Po wysłaniu zamówienia, można wycofać zamówienie jedynie w ciągu 3h od momentu wysłania zamówienia przez e-mail: sklep@zaczarowane-wnetrze.pl lub telefonicznie, dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta pod numer: tel.: (58) 718-03-36. Nie można anulować zamówienia, które zostało już zrealizowane i wysłane na adres kupującego.


2. Miejsce i sposób wykonania umowy. Właściwość sądów.


Zamówienia złożone w sklep.zaczarowane-wnetrze.pl realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera. Istnieje również możliwość realizacji wysyłki za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej wskazanej nam przez kupującego, po wcześniejszym uzgodnieniu z działem sprzedaży. Zamówienia zagraniczne realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez kupującego. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Gdańsku.


3. Koszty dostawy


Koszty dostaw zagranicznych zależne są od stawek wybranego kuriera.


4. Sposób zapłaty


Zapłata za zamówione przedmioty autorskie następuje za zaliczeniem pocztowym (przy odbiorze przesyłki), a koszty wysyłki doliczane są do faktury. Istnieje również możliwość dokonania zapłaty przelewem na konto Sprzedawcy. W przypadku wyboru tej formy płatności, po skompletowaniu przesyłki wysyłamy do klienta e-mail z informacją o zawartości zamówienia i kwocie do zapłaty. Po wpłynięciu należności na konto, towary zostają przesłane do zamawiającego. Zapłata za zamówienie założone przez podmiot zagraniczny następuje przelewem na konto kupującego przed wysłaniem towaru.


5. Termin realizacji umowy i obowiązki kupującego przy odbiorze


- 3 do 9 dni roboczych, jeśli zamówione towary są w magazynie,
- 8 do 21 dni roboczych w przypadku realizacji zamówienia na towary nieznajdujące się w magazynie. W przypadku braku towaru w magazynie, zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji.

Czas dostawy może ulec wydłużeniu z powodów niezależnych od sklepu Zaczarowane Wnętrze np. opóźnienie w dostawie przez Pocztę Polską, kuriera lub zdarzenia losowe. Jeśli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, co stwierdzi kupujący przy odbiorze, lub został on uszkodzony podczas dostawy, kupujący obowiązany jest skontaktować się z Działem Obsługi Klienta na adres sklep@zaczarowane-wnetrze.pl lub telefonicznie 58 718-03-36. Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji, w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu osoby upoważnionej do kontaktu. Galeria nie odpowiada za różnice pomiędzy  rzeczywistym wyglądem a zdjęciem produktu widocznym na ekranie monitora, które mogą być spowodowane przez różnice w ustawieniach monitora.

6. Faktury


Do każdego zamówienia dołączana jest faktura. Złożenie zamówienia w sklep.zaczarowane-wnetrze.pl przez osoby fizyczne traktujemy jako zgodę na wystawienie faktury bez podpisu zamawiającego. W przypadku firm konieczne jest podanie pełnej nazwy firmy, adresu, telefonu kontaktowego oraz numeru NIP wraz z oświadczeniem upoważniającym do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.


7. Cena


Ceny w sklepie internetowym sklep.zaczarowane-wnetrze.pl, są podane w walucie polskiej PLN. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen.


8. Prawa konsumenta


Jeżeli kupujący jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od wydania rzeczy. Odstąpienie wymaga złożenia oświadczenia pisemnego wobec sprzedawcy według załączonego wzoru. Jeżeli kupujący jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego /zakup prywatnie nie na firmę/, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od wydania rzeczy. Odstąpienie wymaga złożenia oświadczenia pisemnego wobec sprzedawcy według załączonego wzoru. Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży jeżeli zakupu dokonała firma.


9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i niezgodności z umową.


Towary zakupione w sklepie internetowym podlegają gwarancji, na warunkach ustalonych przez producenta. Książki nie podlegają gwarancji. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi lub niezgodności z umową. Rękojmi nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, zagniecenia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem. Reklamowany towar przesłany do nas powinien być czysty i w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu (jeśli posiadał opakowanie). W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru. Dowodem zakupu jest faktura VAT. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty otrzymania dostarczenia wadliwego towaru do siedziby sklepu Zaczarowane Wnętrze.


11. Sprzedaż towarów na stronie


Wyrób autorski na przedpłatę jest sprzedany w momencie zaksięgowania wpłaty na konto, po okresie 14 dniu od złożenia zamówienia jeśli nie zostanie zaksięgowana płatność na koncie sklepu Zaczarowane Wnętrze, zamówienie automatycznie zostaje anulowane. Po otrzymaniu towaru klient indywidualny w przeciągu 10 dni ma prawo do zwrotu nieuszkodzonego towaru.

10. Ochrona danych osobowych.


Zapewniamy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez sklep Zaczarowane Wnętrze z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które zostały określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Każdy z Państwa ma prawo wglądu i możliwość ich poprawienia, jak również prawo do zgłoszenia zaprzestania ich przetwarzania, przez sklep Zaczarowane Wnętrze co należy zgłosić w formie pisemnej.